[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

LUMIA 630 SẠC MẤT NGUỒN , NGUỒN NÓNG VANG , gở nguồn hết chạm , thay nguồn khác cũng vậy , do chạm đường VPH-PWR


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]