như tiêu đề e nhận e iphone 4 không nhận sim lắp sim toàn báo đang tìm kiếm. tiến hành chạy lại phần mềm e nó xem có lỗi không ai zè chạy xong e nó không kích hoạt được ai biết chia sẻ e với e cảm ơn . sai pic xin mod chuyển giúp e ạ e cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]