như tiêu đề trên em nhận cây e250s 4.4.2 lúc bắt được lúc không wifi tự động tắt ai làm qua xin giúp chỉ giúp em với akới ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]