mấy anh cho em hõi ipho 3s này lên 6.16co được không có noe không mấy anh
IMEI 012992005991447
Số QR2277GTEDG
Kiểu Model máy IPHONE 3GS 8GB BLACK
kích hoạt
Warranty Out of Warranty
Find My iPhone OFF
Last Activated Simcard China Mobile(China)
Nước mua United States
nhà cung cấp AT&T(United States)
Mua hàng ngày 30.12.2011
Blacklist status [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
khóa SIM mở khóa
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]