gặp con máy bị virus, clear bằngvolcano rồi bị lại, mong anh em có file rom gốc chia sẽ cho em với ạ. xin cảm ơn nhìu

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]