anh em ai làm con này rồi xin giúp em với em vào vào recovery bằng tay vào đến recovery thì hiện lên là không có lênh nào như hình dưới em thử hết các phím mà không thấy gì
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
em xin thanks trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]