Mình up rom con Nove E bằng flash tool bị lỗi sau khi load xong boot loader. Giờ chỉ còn nhận cáp thôi nhưng không hiển thị màn hình nữa, mong ae giúp đỡ, chân thành cám ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]