tình hình là em nhận con máy scl21 unlock mà đang chạy androi 4.1.2 ko thễ unlock đc,đang tìm ver 4.0.4 đc ae trong 4rom cho trên hosting nhưng em dơl sáng h ko đc,[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] mạng phép lập cái topic nầy anh em có link nào khác 4.0.4 cho em xin với [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]