như tiêu đề em nhận con iphone 5 cắm sạc không đầy pin máy có tiền sử rời nước
huynh nào làm quá cho em xin chút kinh nghiệm với thak
dòng iphone em con kem lắm mong các sư huynh giúp cho


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]