Ae ai có gặp qua xin giúp em nhận con note n7000 main zin chưa làm gì cả bị mất đèn màn hình không biết làm từ đâu xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]