Anh Em nào biết rồi đừng chém em.
Gặp 1 cây S39H (ko có Tiếng Việt + Chplay). Khách hàng flash rom quốc tế bị treo logo.

Em này thì ko thể flash trực tiếp rom của C2305 qua flashtool được sẽ Fail hoặc chép file build.prop không tương thích sẽ làm máy bị treo logo.

Đầu tiên là Tool và Rom cứu máy treo logo:
- WMshua perfect flash:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- Rom stock S39H:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

1. Máy đang treo boot có dòng chữ SONY .
2....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]