Mới nhân được cây 4s treo cáp restore báo lỗi 9.sử lí phần cứng done.
Cách làm.tháo ổ cứng chết ra.thường thì mình mài ổ cứng để khỏi xì cặp A5.
Tìm ổ cứng của máy khác hoặc mua o của hàng Lk,bên linhkiendtdd.vn có bán
Đóng vào restore lại khi lên imei nhưng không active được thì check lấy số seri SN
tháo ổ cứng ra nạp lại như số SN đã check,thường mình nạp lai ben 24h
đóng lại active done.chúc thành công
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]