nhờ ae giúp nhận con 3gs lock chạy lên 6.1.6 ok nhưng không active được dùng redsnow 0.9.15b3 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] chọn fimware 6.0.1 báo lỗi failed to decrypt kernel ae biết chỉ giùm e thank all........


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]