-Cài tiếng Việt Galaxy Mega SCH-P709 trên nên rom gốc,ổn định không gây nóng máy hay hao pin.
-Hard reset P709 không mất tiếng Việt,thêm CHPlay cho máy (vì máy nội địa nên không có CHplay)
-Đổi logo khởi động nhà mạng China thành Samsung,xoá hết các app Trung Quốc không cần thiết.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]