như tiêu đề ae có chia lại cho em 1 cái nha.máy em thay cảm ứng lỡ tay làm rãy nút gạt. nút gạt đó ở chỗ em ko có .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]