cần giúp iphone 4s mất đèn màn hình ,đo áp thấy mất áp chân số 4 (LCD_BL_CC1 ) đo thông trở vẫn ok ....ai làm qua giúp e với .đường này có câu áp khác sang đc k hay pải làm nguồn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]