con này reset hơi mỏi tay 1tý đầu tiên bấm volum up + power vào được chế độ fulltest chọn dòng reseah (power là phím OK) vào bên trong ta chọn tiếp dòng recovery nó sẽ hiện con androi nằm ngửa và dòng chữ không có lệnh nào tếp theo ta bấm đồng thời 3phím volum up + down + power đến đây ae phải chuẩn bị bồ để đưng lúa lúa nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]