ảnh hơi mờ cắc bác thông cảm nhé :D bàn phím của em bị hư mất phim alt ko chụp màn hình được
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]