sam sung c3312 sạc không báo gì , tắt nguồn cắm sạc hiện cục pin mà k vào. bật nguồn không báo gì


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]