các cao thủ có file dump g2 d802 bản 16gb làm ơn up lên em vs ạ e xin cảm hơn và hậu tạ ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]