A/C từng làm qua giúp em với máy zing chưa đụng imei còn nhận sim nhưng không có sóng máy không làm rớt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]