[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
file stock này dành để vượt lỗi 5054 khi v8502 trong quá trình up room bị mất boot,đã test những room trên các diễn đàn vẫn k ăn thua vs nó.E mới dính kèo và đã test ok = file này .Nay share cho ACE 4rum đỡ mất time. thanks+max điểm [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] nha kiếm kèo [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] nha ACE.thanks[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link all in one đang update....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]