mình flash bằng tool xong lên nhưng imei không hợp lệ ,mình không biết làm sao nữa ae help mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]