như tiêu đề trên em nhân cây samsung s4 l720 cắm sạc kêu tít tít tắt nguồn sạc thì lên tam giác mầu vàng báo nhiệt độ
ai làm qua xin giúp em với ak
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]