anh em trên 4r cho mình hỏi chút nhận cây 530 cắm sạc không báo gì .nhưng vân đầy pin .ca này hơi khó hieu .nhờ anh e trợ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]