như tiêu đề mất rớt nước bấm nguồn dao động liên tục mình đã đóng lại ic nguồn nhưng vẫn vậy .ae nào làm qua rồi xin chỉ giúp cám ơn ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]