Hôm nay trời sài gòn không có nắng, dự là áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ. Ế dài cổ, ngồi ngáp ruồi.
Nay share pháo cho anh em lấy hên.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Free rom full 4 file của Samsung Galaxy A8 - A8000.
Thông tin em nó:
Model: Galaxy A8
Country/Carrier: China (Open China)
OS Version: 5.1.1
PDA: A8000ZCU2AOI3
Region code: CHC


Chấm điểm: 8 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Quá ngon.
Giá cho 1 lần check:
Đặt biệt free link

Tí hình ảnh cho anh em tự đánh đánh giá...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]