như tiêu đề
asus zenphon6 mất nguồn.
ai đã gặp qua xin chỉ giáo giúp
hoăc có sơ đồ cho em xin với.trên main con zin
xin cảm ơn mọi người .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]