Remove account, xóa tài khoản Google HTC Desire 728G dual sim OK

Mã:
Phone detected...Please wait
Sending DA agent, please wait...
BaseBand CPU :MT6753_S00
BaseBand CPU Secure Version : FF
BaseBand CPU Bootloader Version : 01
----------------------------------------------------
INT RAM: 128 KB SDRAM
EXT RAM: 1 GB DRAM
----------------------------------------------------
EMMC: (116Gb+12288Mb) SAMSUNG 0x513331364142
EMMC FW VERSION: 01:00:00:00:00:00:00:00
EMMC CID: 1501005133313641 :...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]