mình recovery lộn file j5 h mất tiêu màn hình đen thui ae nào gặp qua giúp mình với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]