như tit em nhận cây 5s gold.zin đét bị chập vbat.đã cách ly ic nguồn, pa 2g,u22,u11_rf,q4.mà vẩn chập tít kim .và không thấy nóng vùng nào.ae cho em ý kiến với.
tks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]