file dùng để cứu máy treo logo , Unbrick !
AE like coment , max điểm ủng hộ mình nha ! Thank All

Dowload : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


nguồn : Sưu tầm

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]