tình trạng (máy bể cảm ứng nhận máy thay cảm ứng) gắn pin cắm sạc lên nokia rồi tắt báo đang sạc mặc dù pin đầy
a.e ai làm qua rồi xin giúp đỡ. đã test pin # nạp fw vẫn ko hết:eyes:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]