như tiêu đề mình nhận cây no 130 chạm tai nghe đã làm done nhưng giờ mất loa trong , anh em ai có giải pháp gì xin giúp:buon:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]