Tool chỉ dành cho F160SLK:


Hướng dẫn: (Imei gốc thường nằm sau máy hoặc imei của dòng máy tương đương cùng nhà mạng)
1 - Đưa F160 SLK về rom gốc (test tốt trên stock rom 4.0.4)
2 - Bật usb debugLG software
3 - Kết nối với PC
4 - cài đặt DFS tool và khởi chạy DFS.exe
5 - Chọn Ports (1) theo cổng Com kiểm tra trong Computer manager
6 - Chọn tiếp Programming -> SPC (2)
7 - Kiểm tra...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]