Bác nào có rom tiếng việt cho em xin ạ. Tìm google toàn tiếng anh ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]