như tiêu đề trên ai có file sámung s4 l720 full cho em xin với ak máy
tình trạng máy flash lại rom giờ không nhận sim ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]