Như tiêu đề ace nào có file dump em nó cho em xin , thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]