như tiêu đề đã nói khách ở nhà nó yêu khoa học chạy lại giờ nó treo đỏ cầm ra em tìm mà toàn file ZIP ko có BINX anh em nào có cho em xin 1 bản . hoặc biết làm chỉ giúp em với . em mới làm dòng này nên ko rành lắm . thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]