tình hình em nhận em 5s men đẹp máy sạc pin không báo % nhưng vẫn lên pin ạ tắt nguồn mở lại lên 100% pin song sài cũng không xuống % pin máy lâu lâu sập màn hình xanh 1 cái rồi khởi động lại bác nào đi qua giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]