em nhận cây ip6 mất nguồn do vặn óc sai ở 2 vị trí , vị trí thứ nhất là chổ dưới sock két nút home vặn óc dài đâm xuống main , vị trí thứ 2 là dưới sock ket loa camera trước củng vặn óc dài đâm xuống main . h hiện trạng là mở nguôn lên treo kiểu dfu và khong nhận máy vi tính em tháo hai chổ vặn oc sai đó ra và câu lại mạch bị đức nhưng vẩn khong được mong cao thủ giúp đỡ thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]