Bác nào có rom up qua flashtool cho em xin ạ, up qua dowloader nó không chạy ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]