file này dùng khi máy bị imei 0049 , hoặc mất imei mà vẫn còn BB thì lấy z3x flash cái này vô ! Yêu cầu máy đã Root !
flash xong ae Unlock lại lần nữa là ok !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]