N630 cắm có báo sạc nhưng không vào pin có nhiều nguyên nhân. Share 1 pan đã làm qua Bác nào biết rồi hoặc đã có bài chia sẻ chém em nhẹ thôi ạ!
Ngoài kiểm tra thay thế con R47K thì kiểm tra xem cuộn dây to gần ic nguồn.
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]