tình hình em mới nhận con s7580 khắc bảo hỏng loa ngoài tháo ra thấy đã có thợ sửa rồi mấy con trỏ bị cày tung đó trò chân connec bí mật đường vậy ai có schematich hay hin anh xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]