tình hình máy rơi nước mình đã sấy khô giờ mất loa ngoài . đã kiểm tra loa .tiép xúc loa .không có tổng trở .đã thử câu ap theo 1 số hình ae trên google mà vẫn không tiến triển gì .ae có cách gì xin giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]