note2 N7100 4.4.2 thường bị lỗi wifi. m.n kéo file này về rồi up qua odin fix ok. có sẵn tiếng việt.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]