nhận con s6102 ko nhận sim, ae nào đã gặp qua giúp mình với thanks ae đã đọc tin

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]