Em up Rom qua Odin thì chạy được 1 tý là bị như này luôn. Ai biết giúp em khắc phục với. Thanks
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]