Đã khắc phục Pan này nên chia sẽ với AE Solution chưa gặp qua lấy về làm kèo

_ Tình trạng: Máy vẫn nhận được cuộc gọi,iTunes vẫn nhận nhưng màn hình mất hiển thị

_ Đo đạc : Do máy vẫn hoạt động >>> Loại trừ máy bị thiếu áp hay mất nguồn & chân 17 của Conect màn hình có trở kháng (loại trừ đứt FL24 hay main) Cấp áp cho main (bằng bộ nguồn hay Pin và không cần mở nguồn cũng được) đo tại FL24 không có áp 3v7 >> có thể đứt L3 hoặc D1.Ở đây mình gặp L3 đứt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


P/S :Cùng 1 Pan nhưng có trường hợp bad U23 nên AE từ từ kiểm tra như chia sẽ của mình trước nha :541:.Chúc AE có một mùa giáng sinh vui vẽ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]